Kaskodan Yararlanamazsınız

Kaskodan Yararlanamazsınız

 

Kaskodan Yararlanamayacağınız Durumlar
 

Genel amacı trafikte güvenliği sağlamak olan araç sigortaları, zorunlu trafik sigortası, motorlu taşıtlar sigortası ve kasko sigortası olmak üzere farklı kapsamlara sahiptir. Hem ikinci el hem de sıfır araçlar için geçerli olan bu sigortaların tümünde olduğu gibi kasko sigortasında da kapsama dahil olan ve olmayan durumlar bulunur. 

Peki, kaskonun geçersiz olduğu durumlar nelerdir, kasko hangi durumlarda ödeme yapmaz? 

·       Savaş, nükleer tehlike, terör gibi olaylardan dolayı araç hasara uğradıysa,

·       Kamu otoritesi ile uygulanabilecek yaptırımlar sonunda araca zarar verildiyse (aracın çekilmesi hariç),

·       Araç, ehliyeti olmayan kişiler tarafından kullanıldıysa ve hasar oluştuysa,

·       Araç; alkol, uyuşturucu ve benzeri maddeler alınarak kullanıldıysa ve bu nedenlerle zarar meydana geldiyse,

·       Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu/birlikte yaşadığı kişilerin bilerek/isteyerek verdiği zararlar,

·       Yukarıda bahsi geçen kişilerin sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar,

·       Aracın periyodik bakım ve onarımının yaptırılmaması sonucu meydana gelen çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma gibi durumlar,

Ruhsatta belirtilenden fazla yük taşınmasından dolayı meydana gelen hasarlarda kaskoödeme yapmaz. 
İkame Araç Teminatı ile İlgili Ayrıntılar
 
Hasarın boyutunu değerlendirmek için gelen Eksper’in görüşü, ikame araç teminatından yararlanıp-yararlanamayacağınızı belirler. Eksper, yaşanan hasarın trafikte emniyetli bir sürüş için engel teşkil etmediği şeklinde bir raporlama yaparsa, ikame araç hizmeti verilmez. Örneğin; araçta çizikler ve göçükler olması veya mini onarım hizmeti alacak olması aracın trafiğe çıkması için engel oluşturmamaktır. 
 
Aracın serviste 24 saati geçeceği durumlarda ikame araç verilir. 24 saatlik süre pazar günleri için hariç tutulur.
 
Hem aracın servisteki süresi, hem de verilecek ikame aracın kullanımı için tamiri gerçekleştirecek servis ve araç hizmeti sunan firmayla beraber eksperin anlaşması gerekir. Tamiri gerçekleştiren servis ve eksper anlaşmaya varamazsa, konu sigorta şirketine iletilir. Anlaşmanın sağlanmasıyla araç tamir edilerek servise bildirilir.
 
Aracın servisteki tamiri belirlenen süreden önce gerçekleşirse, ikame araç iade edilir.
 
Sigortalıya, yılda en çok 2 kez olmak üzere ikame araç hizmeti verilebilir.
 
İkame olarak verilen araçlar, anlaşmalı olunan kiralık araç firmalarından verilir. Verilen aracın özellikleri, değişkenlik gösterse de sigortalı aracın özelliklerine yakın olmasına dikkat edilir. 
 
İkame aracın temin edilememesi durumunda, sigortalı kendi imkanları doğrultusunda araç temini yapabilir. Aracın sigortalı tarafından temin edildiği durumlarda, fatura karşılığında yahut sigorta şirketi ile anlaşılan günlük tutar üzerinden bir ödeme yapılır.
 
Sigortalı ikamet ettiği il dışında bir hasar yaşamış ve ikame araç verilmişse, belirlenen süre dolduğunda araç sürekli ikametgahın olduğu ilde teslim edilir.
 
Kiralık araç firmalarından araç kiralandığında mail order formu alınır yahut boş kredi kartı slibi çekilir. İkame aracın iadesi ile bunlar sigortalıya geri verilir. 
 
Araç sahibi belirlenmiş olan süreyi aşarak ikame aracı geç iade ettiyse, bedeli sigortalıdan talep edilir. 
 
İkame araçla köprüden geçişler, otoban kullanımları, trafik cezaları sigortalı tarafından ödenir.
 
Bazı durumlarsa ikame araç teminatından yararlanılmasına engel olmaktadır. 

İkame Araç Hizmetine Engel Durumlar
 
Kasko poliçesinin kapsamının dışında olan durumlarda ikame araç teminatından yararlanılamaz. 
 
Kazanın dışında olan onarımlar ve araç bakımı için geçen süreler dikkate alınmaz.
 
Araç kaza dışında bir nedenle kullanılamayacak durumdaysa, ikame araç teminatından faydalanılamaz.

Alakâlı Yazılarımıza Göz Atmak İster misiniz?

TOP